Copisteria / Fotocòpies

copisteria-bw

Fotocòpies, plànols, pòsters, plastificacions (per a petits tiratges)

 

Retolació de vehicles

 

En la copisteria treballem des d’A4 a A0 en:

  1. Còpies B/N i color 

  2. Escaneig              

  3. Plastificats

  4. Enquadernacions

 

Impressió digital gran format:

     1. Lones

     2. Posters

     3. Vinils

     4. Roller Up

     5. Retolació Comerç

     6. Retolació Vehicles

     7. Senyalització

 Copisteria mes de Juliol

B/N

0,03.00des de

Color

0,28€.00des de